REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSTANSÓW – VIII BIEG BESKIDNIKA

Beskidniczek 

Beskidnik

Dystans około 41 km

Dystans około 60 km

REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI