Poniżej znajdują się regulaminy poszczególnych dystansów podczas dziewiątej edycji Biegu Beskidnika:

Regulamin dystansu 51 km

Regulamin dystansu 21 km

Regulamin dystansu 6 km